Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.B.I-131/2019-NJT
Institucioni Noter. Behar Idrizi
Skaduar
Data e publikimit:   09.10.2019