Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.D-42/2019-NJT
Institucioni Noter. Skender Dumani
Skaduar
Data e publikimit:   09.10.2019