Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.E.U-061/2019-NJT
Institucioni Noter. Ermira Uka - Gashi
Skaduar
Data e publikimit:   09.10.2019