Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.M-43/2019-NJT
Institucioni Noter. Hevzi Murseli
Skaduar
Data e publikimit:   11.09.2019