Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Y.M-75-NJT
Institucioni Noter. Ylli Mekaj
Skaduar
Data e publikimit:   11.09.2019