Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-028/2019-NJT
Institucioni Noter. Islam Azemi
Skaduar
Data e publikimit:   11.09.2019