Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.E.N-26/2019-NJT
Institucioni Noter. Ekrem Nuhiu
Skaduar
Data e publikimit:   11.09.2019