Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.F.H-030/2019-NJT
Institucioni Noter. Fatmir Halimi
Skaduar
Data e publikimit:   11.09.2019