Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.K-16/2019-NJT
Institucioni Noter. Sevdije Krasniqi
Skaduar
Data e publikimit:   11.09.2019