Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MF-Nr.04/2019-UA
Institucioni Ministria e Financave
Data e publikimit:   30.07.2019