Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.O.G-030-NJT
Institucioni Noter. Orhan Gashi
Skaduar
Data e publikimit:   14.08.2019