Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.V-53-NJT
Institucioni Noter. Sinan Visoka
Skaduar
Data e publikimit:   14.08.2019