Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.I-28-NJT
Institucioni Noter. Hysni Islami
Skaduar
Data e publikimit:   14.08.2019