Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.A-31/2019-NJT
Institucioni Noter. Hazir Ahmeti
Skaduar
Data e publikimit:   14.08.2019