Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.K-II-9-2019-NJT
Institucioni Noter. Ljiljana Kenic
Skaduar
Data e publikimit:   14.08.2019