Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.M.Z-013-NJT
Institucioni Noter. Minir Zekolli
Skaduar
Data e publikimit:   13.08.2019