Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-02-2019-UA
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Data e publikimit:   31.07.2019