Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-07/90-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   01.03.2019