Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-04/80-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   31.12.2018