Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-20-UA
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
Fusha e Acquis të BE-së: Konsumatori dhe mbrojtja e shëndetit,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   31.12.2018