Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 06/L-087
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   26.12.2018
Gazeta Zyrtare: 23/2018