Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-18-UA
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
Fusha e Acquis të BE-së: Konsumatori dhe mbrojtja e shëndetit,
Data e publikimit:   19.12.2018