Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-06/73-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   23.11.2018