Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-05/73-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   12.11.2018