Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-12/71-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   06.11.2018