Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MF-03/2018-UA
Institucioni Ministria e Financave
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.10.2018