Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-12/68-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   16.10.2018