Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-15/2018-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   05.10.2018