Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-13/2018-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   02.10.2018