Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-15/62-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   11.09.2018