Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTH.PJ-88/18-SH
Institucioni Gjykata Themelore e Pejës
Data e publikimit:   04.09.2018