Lloji i aktit: Vendime Preliminare
Numri i aktit: QRK-09/61-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   29.08.2018