Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-07/61-V.PF
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   29.08.2018