Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: QRK-07/56-V
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   20.07.2018