Lloji i aktit: Vendime
Numri i aktit: QRK-11/16-V.PL
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   09.12.2017
Gazeta Zyrtare: 30/2017