Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-1/2017-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   30.01.2017