Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MMPH-11/2017-UA
Institucioni Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Fusha e Acquis të BE-së: Mjedisi,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   27.07.2017