Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: QRK-02/2017-UA
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   24.01.2017