Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: QRK-02/2016-UA
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Fusha e Acquis të BE-së: Mjedisi,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   04.03.2016