Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MSH-03/2017-UA
Institucioni Ministria e Shëndetësisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   08.05.2017