Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-11/2015-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   21.09.2015