Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-132
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   11.05.2017
Gazeta Zyrtare: 15/2017