Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-141
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   14.04.2017
Gazeta Zyrtare: 11/2017