Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-01/2017
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.02.2017