Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA-06/2016-MMPH
Institucioni Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Data e publikimit:   02.12.2016