Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: V.PF-08/112-(QRK)
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   03.11.2016
Gazeta Zyrtare: 37/2016