Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-087
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   08.09.2016
Gazeta Zyrtare: 33/2016