Lloji i aktit: Pravilnici
Numri i aktit: RR-01-2120-K.RH
Institucioni Opština Orahovac
Data e publikimit:   25.07.2016