Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-084
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   14.07.2016
Gazeta Zyrtare: 25/2016