Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-081
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   13.07.2016
Gazeta Zyrtare: 24/2016